Terminarz rekrutacji

 

Terminarz rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie – Osadzie

na rok szkolny 2018/2019

 

L.p.

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. od 7 maja 2018r. (poniedziałek) od 16 lipca 2018r. (poniedziałek)
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 22 czerwca 2018r. (piątek) Świadectwo składane razem z wnioskiem (pkt.1)
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. lipiec 2018r. sierpień 2018r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 11 lipca 2018r. (środa) 30 sierpnia 2018r. (czwartek)
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej. 10 lipca 2018 (wtorek) 29 sierpnia 2018r. (środa)
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 11 lipca 2018r.
(środa)
30 sierpnia 2018r.(czwartek)